Úvodní stránka
Aktuality
Historie
Infrastruktura
Úřední deska
Aktivity obce
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt
 
 
Úřední deska Povinné infoUsnesení OZZastupitelstvoZpravodajeVyhláškyDotace obciRozpočet

Vítejte na oficiálních stránkách obce Záboří


 
Vyhlášky, předpisy a oznámení obce Záboří
 
Zadání územního plánu Záboří - návrh zadání k projednání
Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Záboří
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2011 o svobodném přístupu k informacím
Záměr obce Záboří o prodeji pozemků p.č.416/26 a p.č. 848/16 v k.ú. Záboří
Návrh rozpočtu obce Záboří na rok 2012
Návrh rozpočtu SOB na rok 2012
Vyhlášení záměru obce Záboří o prodeji části pozemku p. č. 857/4 k. ú. Záboří
Vyhlášení záměru obce Záboří pronájmout nebytové prostory - "kavárnu"
Oznámení Městského úřadu Blatná
Vyhláška Krajského úřadu Jihočeského kraje
Vyhlášení záměru obce Záboří o prodeji pozemku p. č. 307 k. ú. Záboří
Vyhlášení záměru obce Záboří o prodeji části pozemku p. č. 824/1 k. ú. Záboří

Závěrečný účet DSO za rok 2010

Vyhlášení záměru Obce Záboří o prodeji pozemků

Přezkoumání hospodaření obce Záboří za rok 2010

Závěrečný účet Záboří za rok 2010

Přezkoumání hospodaření SOB za rok 2010

Závěrečný účet SOB za rok 2010

Posouzení návrhu změny č.1 územního plánu obce Záboří krajským úřadem

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny územního plánu obce Záboří a data jeho projednání

Vyhlášení záměru Obce Záboří o pronájmu místnosti (bývalé krejčovství) v budově č.  87

Veřejná vyhláška o změně č.1 územního plánu Obce Záboří

Výsledky voleb do Obecního zastupitelstva Obce Záboří

Informace o volbách do OZ a o změně a některých zákonů a ve znění pozdějších předpisů:
Obecně závazná vyhláška obce Z á b o ř í č. 2/2010 o poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhlášení záměru Obce Záboří o prodeji pozemků
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ze dne 28. 5. - 29. 5. 2010
Oznámení o stanovení nájmu z hrobů
Informace k volbám do Evropského parlamentu
Oznámení firmy Rumpold s.r.o. týkající se vývozu popelnic
Jednací řád obecního zastupitelstva obce Záboří
Vyhláška 1/2000 o použití účelových prostředků na modernizaci bytového fondu
Vyhláška 2/2001 o nakládání s komunálním odpadem
Vyhláška 2/2002 - řád veřejného pohřebiště
Vyhláška 1/2003 o místních poplatcích
Vyhláška 2/2005 - požární řád obce
Vyhláška 1/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Vyhláška 2/2006 o místním poplatku za nakládání s komunálním odpadem
Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci
Provozní řád vodovodu
Zřizovací listina Místní lidové knihovny v Záboří
Knihovní řád Místní lidové knihovny v Záboří
Provozní řád internetu Místní lidové knihovny v Záboří
 

 


Stránky jsou optimalizovány pro IE 6 1024x768 768
Pro správné zobrazení stránek je nutné povolit zobrazení aktivního obsahu (Win XP)

© Michal Gutwirth 2006
michal.gutwirth@centrum.cz