Úvodní stránka
Aktuality
Historie
Infrastruktura
Úřední deska
Aktivity obce
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt
 
 
Úřední deska Povinné infoUsnesení OZZastupitelstvoZpravodajeVyhláškyDotace obciRozpočet

Vítejte na oficiálních stránkách obce Záboří


 
Poučení o opravných prostředcích
  • Proti rozhodnutí obce nebo obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

  • Jestliže obec nebo obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti nevyřídil žádost nebo nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

  • Odvolání se podává prostřednictvím obce nebo obecního úřadu.

  • Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu předá starosta (tajemník) příslušnému referátu krajského úřadu.

  • Odvolání proti rozhodnutí obce v přenesené působnosti předá starosta radě obce.

  • Odvolání proti rozhodnutí rady obce v samostatné působnosti předá starosta zastupitelstvu obce.

  • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

  • Proti rozhodnutím rady obce nebo zastupitelstva obce, která odporují zákonu, lze podat návrh na pozastavení výkonu tohoto rozhodnutí přednostovi příslušného krajského úřadu.

  • Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

 

 

 

 

Stránky jsou optimalizovány pro IE 6 1024x768
Pro správné zobrazení stránek je nutné povolit zobrazení aktivního obsahu (Win XP)

© Michal Gutwirth 2006
michal.gutwirth@centrum.cz