Úvodní stránka
Aktuality
Historie
Infrastruktura
Úřední deska
Aktivity obce
Fotogalerie
Odkazy
Kontakt
 
 
Úřední deska Povinné infoUsnesení OZZastupitelstvoZpravodajeVyhláškyDotace obciRozpočet

Vítejte na oficiálních stránkách obce Záboří


 
Sbor dobrovolných hasičů Záboří

Hasičský spolek Záboří založil 30.září 1888 řídící učitel Ignác Houra. Zakládající schůze se zúčastnilo 24 občanů. 14.října 1888 byl zvolen první 8 členný výbor. Přes počáteční  problémy, hlavně finanční, začíná spolek v srpnu 1889 cvičit. O rok později byla zakoupena první ruční stříkačka, prvním starostou byl zvolen Josef Růt. Hasičský spolek tehdy patřil k horažďovické župě, později k blatenské.

Po vypuknutí 1.svět.války 1914 se činnost hasičů výrazně utlumila, 5 bratrů ze spolku přišlo ve válce o život. Svou činnost opět obnovili v 1921, kdy se v obci konalo první okrskové cvičení. Spolek kromě cvičení hlavně zasahoval i u požárů, kterých v té době bylo poměrně hodně – při největším v téže roce hořelo v Záboří 5 domů. V r.1935 byl založen ženský sbor a zakoupena nová motorová stříkačka. V r.1939 byl zvolen jako zástupce sboru do okresní hasičské jednotky Vít Hrubeš, který byl později  v r.1946 zvolen velitelem sboru a svou funkci vykonával až do r.1969.

V r.1978 byla slavnostně otevřena nová požární zbrojnice při příležitosti 90 let sboru.V r.1986 byla zakoupena nová přenosná motorová stříkačka PS-12 a nové auto Avia 30, které slouží doposud. 21.a 22.5.1988 oslavil sbor 100.leté výročí svého založení, v této době měl sbor již 68 členů.   Hasiči se od svého založení až po současnost  snaží pomáhat i obci , provádějí např. preventivní prohlídky domů, účastní se různých brigád při úklidu obce, hřbitova, sběru železného šrotu, pořádají kulturních akcí pro děti a mládež a pro ostatní obyvatele – hasičský ples, Mezinárodní den dětí, mikulášská nadílka atd.

V současné době SDH pracuje stále ne lepší úrovni, v obci je zásahová jednotka JPO III, která se zapojila do pomoci při povodních 2002. Má za sebou několik úspěšně zdolaných požárů v obci i v blízkém okolí. Ostatní členové SDH se zapojili do výchovy mládeže a  založili družstva dětí a dorostenců, která vedou již od r.1992 a s úspěchem absolvují soutěže.V roce 2002 pořádali okresní kolo branné soutěže mladých.

V roce 2003 byla znovu obnovena činnost žen a vzniklo nové družstvo, které se každoročně s velkým úspěchem zúčastňuje okresních  i krajských kol a různých pohárových soutěží. K největším úspěchům ženského týmu patří 5.místo v krajském kole v Milevsku.

Dne 9.1.2010 proběhla na valné hromadě SDH Záboří volba nového výboru SDH. Starostou SDH byl opět zvolen pan Josef Vydra, velitelem Ing. Jakub Founě, družstvo žen vede Blanka Hrubá a vedoucí dětí je Jana Čadková. Hasičskou techniku má na starosti Jiří Čadek. Hospodářem sboru byl zvolen David Finěk, pokladní Martina Petrášková a kronikářkou Jana Dočekalová. Dále byli zvoleni členové revizní komise ve složení: Ing. František Škoda – vedoucí a členové Jaroslav Kůrka a František Brada.

K 31. 12. 2010 měl náš sbor celkem 110 členů.

Okresní a krajské finále v požárním sportu 2007
  Oslavy 120. výročí založení SDH v Záboří

Fotografie zde >>>

 

 

Stránky jsou optimalizovány pro IE 6 1024x768
Pro správné zobrazení stránek je nutné povolit zobrazení aktivního obsahu (Win XP)

© Michal Gutwirth 2006
michal.gutwirth@centrum.cz